top of page

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu miten Keski-Uudenmaan Teatterin kannatusyhdistys ry:ssä (0881897-4) käsitellään henkilötietoja. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaista tietoa, josta yksittäinen henkilö on suoraan tai epäsuoraan tunnistettavissa. Henkilötiedosta käytetään tässä tietosuojaselosteessa myöhemmin sanaa ”käyttäjä”. Tietosuojaselostetta sovelletaan Keski-Uudenmaan Teatterin kannatusyhdistys ry:n tarjoamiin tapahtumapalveluihin

 

Tietosuojaseloste julkaistu 1.2.2023

Viimeksi päivitetty 9.2.2023

1. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS JA KÄSITTELYPERUSTEET

Henkilörekisterin pitämisen perusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) ja/tai henkilön oma suostumus. Henkilötietoja kerätään seuravailla tavoilla:
• käyttäjä on ostanut/varannut pääsylippuja Keski-Uudenmaan Teatterin hallinnoimiin tilaisuuksiin
• muu sopimussuhde, esim. käyttäjä on rekisteröitynyt Keski-Uudenmaan Teatterin asiakaskirjeen/tiedotteen (sähköinen ja/tai perinteinen posti) tilaajaksi
• käyttäjä on osallistunut Keski-Uudenmaan Teatterin markkinointikampanjoihin

Henkilötietoja käsitellään seuraavia tarkoituksia varten:
• pääsylippujen toimittaminen ja asiakassuhteen hoitaminen
• asiakkaan tilaamien tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
• suoramarkkinointiin
• asiakasviestintään
• suoramarkkinointi
• asiakasviestintä

2. KERÄTYT TIEDOT JA TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti käyttäjältä itseltään. Tietojen kerääminen voi myös tapahtua palvelun teknisessä toteutuksessa automaattisesti.

Tiedot, jotka on rekisteröity ja tiedot, joita asiakaspalvelurekisteri sisältää, ovat tilanteesta riippuen joko kaikki tai vain osa seuraavista:
• suku- ja etunimi
• edustamansa organisaation nimi
• sähköpostiosoite
• postiosoite
• puhelinnumero
• tieto varatuista/ostetuista tuotteista
• varausnumero
• asiakasnumero

Tietoja kerätään
• ostettaessa/varattaessa pääsylippuja
• ilmoittautuessa sähköisen/perinteisen uutiskirjeen tilaajaksi
• yhteistyökumppanin Lippu.fi asiakasrekisteristä, vain Keski-Uudenmaan Teatterin järjestämien tilaisuuksien asiakkaat
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

3. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Lipun varaamisen tai ostamisen yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta.
Tiedot, jotka on kerätty henkilön itse ilmoittautuessa Keski-Uudenmaan Teatterin markkinointirekisteriin, joko sähköpostilistalle tai perinteiselle postituslistalle, säilytetään Keski-Uudenmaan Teatterin asiakaspalvelurekisterissä kunnes asiakas itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois listalta, tai kunnes muuten huomataan tietojen paikkansapitämättömyys/vanhentuminen.

4. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN KÄYTTÄMINEN

Keski-Uudenmaan Teatteri käyttää lipunmyyntinsä toteuttamiseen ja asiakasrekisterinsä ylläpitämiseen Lippu.fi:n palveluja.

5. TIETOJEN KÄSITTELY EU/ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLA

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen liittyen.

6. TIETOJEN SUOJAUS JA LUOTTAMUKSELLISUUS

Tietoja voivat Keski-Uudenmaan Teatterin kannatusyhdistys ry:ssä käsitellä vain henkilöt joiden työnkuvaan se kuuluu, ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti.

7. KÄYTTÄJÄN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen.
Käyttäjällä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen.
Käyttäjällä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus suoramarkkinointiin.
Käyttäjä voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai
pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

8. OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.
Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

9. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme palveluissamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen.

bottom of page